Valea Cernei

Râul Cerna este afluent al Dunării la Orşova ( 84 km lungime, pe teritoriul judeţelor Hunedoara şi Caraş-Severin ), cu izvoare in Munţii Godeanu, care separă Munţii Cernei de Munţii Mehedinţi.
Pe cursul văii Cerna, se întâlnesc forme de relief carstic: izbucuri, chei ( Cernişoarei, Corcovia ), versanţi abrupţi, dar şi izvoare minerale termale, staţiunea Băile Herculane, lacuri antropice, rezervatii naturale.