Valea Cernei

Râul Cerna este afluent al Dunării la Orşova ( 84 km lungime, pe teritoriul judeţelor Hunedoara şi Caraş-Severin ), cu izvoare in Munţii Godeanu, care separă Munţii Cernei de Munţii Mehedinţi.
Pe cursul văii Cerna, se întâlnesc forme de relief carstic: izbucuri, chei ( Cernişoarei, Corcovia ), versanţi abrupţi, dar şi izvoare minerale termale, staţiunea Băile Herculane, lacuri antropice, rezervatii naturale.

Castelul Săvârşin


Comuna Săvârşin este situată la poalele de S-E ale M. Zarand, pe V. Mureşului, pe şoseaua Deva - Arad ; atestată documentar în 1479.
Castelul de la Vineşti, construit în secolul XViii, cu modificări în stil neoclasic, înconjurat de un parc cu arbori din specii rare, ca loc de recreere.
Reşedinţă a Regelui Mihai, aici se găsesc mai multe colecţii muzeistice. De asemenea, camerele pentru cazare sunt tematice, unice.

Bucovina si manastirile cu picturi exterioareÎn partea de nord-est a ţării, la graniţa cu ţinutul Herţei (Ucraina), se întinde Ţara de Sus a Moldovei, regiune istorico-geografică numită Bucovina – meleaguri molcom unduite în obcine paduroase, cu ape repezi şi câmpii roditoare de când se ştiu pământurile acestea omenite.
Construcţii ale secolului XV şi altele din veacul al XVI-lea au primit după 1530 un impresionant veşmânt de frescă exterioară la iniţiativa domnitorului Petru Rareş, a mitropolitului Grigorie Roşca, a boierilor Arbore şi Movileşti, frescă parietală de mare originalitate a temelor, puritate a desenului, precizie a detaliilor de influenţă locală, rafinament cromatic, ansamblu de pictură şi arhitectură de o valoare artistică excepţională.
Celebrul de acum albastru de Voroneţ ca şi verdele-roşu al Suceviţei, galbenul Moldoviţei, verdele Arborelui, roşul Humorului fac actul de bravură al picturii cu care zugravii au avut temeritatea să înfrunte firea, o natură ce parcă “… întreţine anume peisajul pentru a asigura un cadru corespunzător înfăptuirii omului”, cum avansa dr. André Lwoff, laureat al Premiului Nobel, continuând: “totul este atât de armonios că te dispune la o meditaţie ce-ţi dă impulsuri optimiste… În pridvorul fiecărui lăcaş din arhipelagul mânăstiresc, în Ţara de Sus cunoşti şi trăieşti împlinirea sentimentului liniştii…”.

Puternice nuclee de cultură şi creaţie artistică de la începuturile existentei lor, lăcaşurile Bucovinei îşi continuă menirea prin grija restauratorilor şi a obştilor călugăreşti ce le gospodăresc. Este şi motivul pentru care frescele exterioare ale bisericilor Humor (1535), Moldoviţa (1537), Arbore (1541), Voroneţ (1547), Suceviţa (1596), arhitectura şi pictura mănăstirilor Putna, Dragomirna, Râşca, Slatina, ale bisericilor Pătrăuţi, Bălineşti, Probota, Bogdana, bogatele muzee de artă medievală, frumuseţea peisajului şi a creaţiei artistice populare (arhitectură, port, datini), au concurat la decernarea distincţiei Mărul de Aur (Pomme d’Or) Bucovinei de către Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism (FIJET), au deteminat înscrierea tezaurului bucovinean în catalogul UNESCO Mari monumente ale lumii.

Poze Timisoara
Catedrala Mitropoliei Banatului din Timisoara


Orasul este situat in nordul C. Timisului, intr-o zona candva mlastinoasa, asanata prin canalizarea Begheiului, devenit canalul navigabil Bega.
Vatra orasului a fost locuita inca din epoca neolitica.
In secolul 14 devine important centru economic si militar al Banatului, in anul 1342 fiind declarat oras;
In 1307 incepe construirea unui castel inconjurat de ziduri de cetate, extinse sub domnia lui Iancu de Hunedoara (sec. 15);
Este transformat in pasalac, in anul 1552, de turci;
In anul 1716 intra sub administatie austriaca, care realizeaza lucrari de desecare, indiguire si canalizare a Begai;Harta istorica realizata de Radu Oltean
In prima jumatate a sec. 18 sunt colonizati svabii, iar in sec. 19 devine important centru economic, comercial si cultural. La 1 dec. 1918 intra sub jurisdictia statului roman, ca urmare a Unirii Transilvaniei si Banatului cu Romania.


Harta istorica realizata de Radu Oltean

Timisoara este un interesant oras turistic, obiectivele de vizitat fiind numeroase si variate:
Castelul Huniazilor, 1307-1318, fostul castel al lui Iancu de Hunedoara, azi Muzeul Banatului;
parcurile orasului, situate de-a lungul canalului Bega;
Primaria veche, constructie in stil baroc din 1731-1734;Casa turceasca de pe strada Paltinis;Catedrala romano-catolica, 1736-1773;Catedrala sarbeasca, construita in 1734 si completata in 1791;Manastirea franciscanilor, 1733-1736;
Palatul
Deschau, 1735, restaurat in 1802, stil neoclasic;catedrala ortodoxa a Mitropoliei Banatului, Sfintii Trei Ierarhi, 1946, picturi murale interioare originale;
si multe altele cu importanta la fel de mare.